Specialisaties;

Binnen de praktijk zijn er verschillende specialisatie’s aanwezig. Hiervoor staan alle fysiotherapeuten ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens zijn de fysiotherapeuten ingeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters behorende bij de desbetreffende specialisatie en zijn daardoor gebonden aan verplichte scholingen om die kwaliteit te waarborgen.

Manuele therapie
Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssysteem en het bewegen van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Kinderen ontwikkelen zich door te bewegen en te spelen. Soms blijft echter de ontwikkeling achter en kan een kinderfysiotherapeut helpen de ontwikkeling te stimuleren.

Etalagebenen (claudiocatio intermittens)
Fysiotherapie Helvoirt is lid van het Chronisch ZorgNet (Claudicatio Netwerk), zie voor meer informatie www.etalagebenen.nl

Medical Taping
De basis van het Medical Taping werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.
Het Medical Taping is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.

Dry Needling

Dry needling (Wikipedia) is een nieuwere behandelmethode van de Nederlandse fysiotherapeut.
De methode is overgekomen uit Canada en wordt al jaren toegepast binnen de reguliere fysiotherapie.
Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.
Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling: niet hetzelfde als acupunctuur.

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet.
Die blijven daar enige tijd zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam.
Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld.
Dry needling werkt op specifieke punten in de spieren: zgn ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

Echografie

Geriatrie fysiotherapie

Als je ouder wordt en minder goed kunt bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. De fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met lastige problemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, na een CVA, MS of Dementie al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Chronische Zorg
Als je een chronische aandoening hebt, zoals reuma, diabetes mellitus type 2, COPD of kanker, dan kan fysiotherapie je soms verlichting geven. Ook kun je samen met ons werken aan je fysieke gezondheid en zo je klachten stabiliseren of mogelijk verminderen. Hierdoor leer je ook beter omgaan met je chronische ziekte.

Knie(revalidatie) fysiotherapie
De fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van knieblessures en revalidatie na knieoperaties zoals: kniepeesrupturen, voorste kruisbandreconstructie, fracturen knieschijf/ bovenbeen/onderbeen, knieschijfluxaties, meniscusletsels, knieprotheses e.d.

De praktijk heeft zich de afgelopen jaren enorm gespecialiseerd in het handen- en schoudergebied, zie onderstaande;

Schoudernetwerk Noord-Brabant

Wie zijn wij?
In 2009 is het Schoudernetwerk Noord-Brabant opgericht. Het netwerk bestaat uit fysio- en manueel therapeuten uit de kringen Waalwijk, Tilburg, Eindhoven, Uden en ‘s-Hertogenbosch. De leden zijn werkzaam in eerstelijns praktijken, ziekenhuizen en klinieken. De leden van het netwerk richten zich op de schouder en de bijbehorende pathologieën, en zijn onder meer gespecialiseerd in herstel-behandelingen na een operatie of trauma, instabiliteit, impingement. Dit alles maakt dat de leden van het Schoudernetwerk een duidelijke meerwaarde hebben in de schouderrevalidatie.

Op www.schouderfysiotherapie.nl kunt u meer informatie vinden over het Schoudernetwerk.

 

Handencentrum Brabant

> Handen Centrum Brabant

Handen Centrum Brabant is een Multi-disciplinair centrum voor de beoordeling en behandeling van problemen van de hand. Samen is er de afgelopen tien jaar een uitgebreide expertise ontwikkeld op het gebied van handletsels en handaandoeningen. Goede behandelresultaten en een toenemend aantal patiënten vormden de aanleiding om het Handen Centrum Brabant op te richten.

De partners in dit samenwerkingsverband zijn het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, de plastisch hand- chirurgen Dr. A. Damen, dr. Hartman en Drs. B. van Nimmen; de handtherapeuten dhr. Y. Berretty, mevr. I. Beelen