Behandelingen

Praktijk voor Fysiotherapie, Manueeltherapie en kinderfysiotherapie
Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wij vragen u:
Uw afspraakkaartje elke behandeling mee te nemen.
Uw verzekeringspolis na te lezen, en bij de eerste behandeling mee te nemen, wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen.
In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

Wat staat u te wachten?
De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
Naast de algemene fysiotherapie hebben de fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: manuele therapie, sportfysiotherapie, haptonomie, lymfdrainage, medische trainingstherapie en kinderfysiotherapie.
Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij besluiten advies in te winnen bij een collega uit onze praktijk of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u behandeld door een waarnemend fysiotherapeut.
Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.
Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.