Tarieven behandeling

Tarieven

Vergoedingen Fysiotherapie/ Manuele therapie
In 2004 is de fysiotherapie uit het basisverzekerings-pakket gehaald voor personen ouder dan 18 jaar.
Wat houdt dat voor u in?
Dat u alleen voor vergoeding in aanmerking komt indien u bij uw verzekeringsmaatschappij voor fysiotherapie bent bijverzekerd.
Chronische machtiging: Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen dan ook vergoed. De eerste 20 behandelingen komen op rekening van uw aanvullende verzekering.
U als patiënt bent te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent.
Rekeningen die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden moeten conform onze betalingsvoorwaarden door u betaald worden.

Wij behandelen zowel ziekenfonds- als particulier verzekerden, ongeacht de verzekeringsmaatschappij.
De rekening voor onze verrichtingen kan door ons rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, mits wij een contract met die verzekeraar hebben afgesloten.

In 2005 zijn de tarieven voor fysiotherapie vrijgegeven
Wat houdt dit in?
Als u verzekerd bent bij een verzekeringsmaatschappij waar Fysiotherapie Helvoirt een contract mee heeft afgesloten dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen.
Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie?
U krijgt dan een particuliere rekening voor de verrichting volgens de prijslijst in deze folder.

Heeft u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, maar bij een zorgverzekeraar waar onze praktijk geen contract mee heeft?
Dan krijgt u eveneens een particuliere rekening voor de verrichtingen volgens de prijslijst in deze folder. Deze dient u rechtstreeks conform onze betaalvoorwaarden aan ons te voldoen. Deze rekening dient u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren, u krijgt deze dan, afhankelijk van uw verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed.

Prijslijst Fysiotherapie / Manuele therapie

Omschrijving Tarief
Reguliere zitting € 30,00
Manuele therapie € 42,00
Toeslag behandeling thuis € 14,00
Inrichtingstoeslag € 7,50

Prijswijzigingen voorbehouden!

Let op!
Mocht u om, welke reden dan ook, verhinderd zijn een reeds gemaakte afspraak na te komen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen.Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt de volledige kosten van de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij uw verzekeraar of ziekenfonds declareren!

Start typing and press Enter to search